Radosław Michał Stępień – jestem adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ponadto ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” oraz kursy z zakresu księgowości, w tym kurs głównego księgowego, prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wcześniej pracowałem  w organach podatkowych, co pozwala mi inaczej spojrzeć na problemy moich Klientów. 

Reprezentuję Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.  

Moją wiedzą i doświadczeniem dzieliłem się z Czytelnikami na łamach  „Doradcy Podatnika”, „Serwisu Finansowo-Księgowego”. Obecnie moje porady ukazują się m.in. w miesięczniku „Rachunkowość i podatki”.